You are hereVýpujční řád

Výpujční řád


1. 

Při zapůjčení věcí je zákazník povinen se prokázat libovolnými dvěma doklady totožnosti ( občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas ), nebo jedním dokladem totožnosti a rodným listem.

 

2.

Kauci na zapůjčené věci a půjčovné je zákazník povinen složit nejpozději před zapůjčením věcí. Kauce a ceník výpůjček naleznete v sekci "Ceník". Kauce slouží jako jistina na zapůjčené věci a jako případná náhrada způsobených škod. V případě ztráty nebo odcizení je zákazník povinen uhradit nákup srovnatelného vybavení v plné výši i nad rámec kauce.

 

3.

Zákazník je povinen dbát na řádné užívání zapůjčených věcí tak, aby nedošlo k jejich poškození, zcizení a jiné újmě. Je zakázáno člun přetěžovat, užívat jej k jiným účelům než je určen a dále jej půjčovat. V případě odcizení, vážného poškození nebo ztrátě zapůjčených věcí je zákazník povinen okamžitě informovat půjčovnu.

 

4.

Zapůjčené věci jsou zákazníkovi předvedeny v provozuschopném stavu a je seznámen s obsluhou závěsného motoru, používáním správného paliva a oleje i celého kompletu. Do smlouvy o zapůjčení věcí je zaznamenán stav a počet oprav, případně jiné poškození zapůjčených věcí. Zákazník je povinen požívat poze olej do paliva, který je mu předán půjčovnou. Tento olej hradí po vrácení kompletu nebo motoru pouze ve výši spotřebovaného množství dle platného ceníku. 

 

5.

Při vrácení zapůjčeného kopletu je provedeno přezkoušení funkčnosti a po odečtení zůstatku půjčovného je zákazníkovi vrácen zbytek kauce. V případě poškození nebo ztráty zapůjčených věcí je tato škoda odečtena ze složené kauce a zákazníkovi písemně vyúčtována.

 

6.

Zapůjčení věcí je třeba předem rezervovat. Rezervační poplatek činí 30% půjčovného, při vyzvednutí věcí je odečten z celkové částky půjčovného. V případě nevyzvednutí věcí rezervační poplatek propadá ve prospěch půjčovny.  

 

Telefonní číslo pro nahlášení ztráty nebo vážného poškození:  +420608167743 

 

 

REZERVACE

Rezervovat motory, čluny a příslušenství je možné:
OSOBNĚ
Dolní 95, Prostějov
Po - Pá 7:30 - 17:00
So 9:00 - 11:30
Pavlovická 36, Olomouc
Po 9:00- 11:30 13:00-17:00
Út - Pá 9:00- 13:00
TELEFONICKY
582 345 998
777 345 900
EMAILEM
info@pujcovnaclunu.cz

Partneři